Skip to main content

Show filters

Hide filters

zabezpečovať súlad s predpismi v oblasti civilného letectva

Description

Description

Zabezpečiť, aby boli prijaté normy týkajúce sa osvedčených postupov a splnené všetky regulačné požiadavky.

Scope note

Make sure that all official aviation regulations are followed.

URI – koncept