Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonávať prácu v teréne

Description

Description

Vykonávať prácu alebo výskum v teréne, čo je zhromažďovanie informácií mimo prostredia laboratória alebo pracoviska. Navštíviť miesta s cieľom zhromaždiť konkrétne informácie o tomto teréne.

URI – koncept