Skip to main content

Show filters

Hide filters

presadzovať začlenenie

Description

Description

Presadzovať začlenenie do zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb a rešpektovať rozmanitosť názorov, kultúru, hodnoty a preferencie, majúc na pamäti význam otázok rovnosti a rozmanitosti.

Vzťahy

URI – koncept