Skip to main content

Show filters

Hide filters

koordinovať environmentálne úsilie

Description

Description

Organizovať a integrovať všetko úsilie spoločnosti v oblasti životného prostredia vrátane kontroly znečistenia, recyklácie, nakladania s odpadom, ochrany životného prostredia, ochrany a energie z obnoviteľných zdrojov.

URI – koncept