Skip to main content

Show filters

Hide filters

zabezpečovať správne nakladanie s dokumentmi

Description

Description

Guarantee that the tracking and recording standards and rules for document management are followed, such as ensuring that changes are identified, that documents remain readable and that obsoleted documents are not used.

Alternatívne označenie

dozerať na primeranú evidenciu písomností

dohliadať na správne vedenie dokumentácie

zaisťovať správne zakladanie dokumentov

zabezpečovať vhodnú evidenciu dokumentov

Vzťahy

URI – koncept