Skip to main content

Show filters

Hide filters

písať vedecké publikácie

Description

Description

Prezentovať hypotézu, zistenia a závery svojho vedeckého výskumu vo svojej oblasti odbornosti v odbornej publikácii.

Vzťahy

URI – koncept