Skip to main content

Show filters

Hide filters

vzťah medzi stavbami, ľuďmi a životným prostredím

Description

Description

Pochopenie vzťahov a vzájomného pôsobenia medzi ľuďmi, budovami a životným prostredím s cieľom prispôsobiť architektonické diela ľudským potrebám.

Vzťahy

URI – koncept