Skip to main content

Show filters

Hide filters

neštruktúrované údaje

Description

Description

Informácie, ktoré nie sú usporiadané vopred určeným spôsobom alebo nemajú vopred určený dátový model a je ťažké ich pochopiť a nájsť medzi nimi vzory bez použitia techník, ako je hĺbková analýza údajov.

Alternatívne označenie

neštruktúrovaný údaj

nezoradené údaje

neštruktúrované dáta

analýza údajov

údaje bez štruktúry

Vzťahy

URI – koncept