Skip to main content

Show filters

Hide filters

spolupracovať s príjemcami zdravotnej starostlivosti

Description

Description

Komunikovať s klientmi a ich opatrovateľmi s povolením pacienta, aby boli informovaní o pokroku klientov a pacientov a zachovávať dôvernosť.

Vzťahy

URI – koncept