Skip to main content

Show filters

Hide filters

dodržiavať produkčný plán

Description

Description

Dodržiavať harmonogram výroby s prihliadnutím na všetky požiadavky, čas a potreby. V tomto pláne sa uvádza, aké jednotlivé komodity musia byť vyrobené v každom časovom období, a uvádza rôzne oblasti záujmov, ako je výroba, personálne obsadenie, inventúrny súpis atď. Zvyčajne sa týka výroby, keď sa v ňom uvádza, kedy a koľko z každého produktu sa bude požadovať. Používať všetky tieto informácie pri skutočnej realizácii plánu.

Vzťahy

URI – koncept