Skip to main content

Show filters

Hide filters

používať špecializovaný softvér na analýzu údajov

Description

Description

Používať osobitný softvér na analýzu údajov vrátane štatistík, tabuľkových procesorov a databáz. Preskúmať možnosti podávania správ manažérom, nadriadeným alebo klientom.

Vzťahy

URI – koncept