Skip to main content

Show filters

Hide filters

pripraviť vzorky na testovanie

Description

Description

Vybrať a pripraviť vzorky na testovanie, overiť ich reprezentatívnosť, vyhnúť sa predpojatosti a akejkoľvek možnosti náhodnej alebo úmyselnej kontaminácie. Zabezpečiť jasné číslovanie, označovanie a zaznamenávanie údajov o odbere vzoriek, aby sa zaistilo, že výsledky budú presne zodpovedať pôvodnému materiálu.

Scope note

May also perform routine testing on the obtained samples.

URI – koncept