Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonávať projektový manažment

Description

Description

Riadiť a plánovať rôzne zdroje, ako sú ľudské zdroje, rozpočet, termín, výsledky a kvalita, ktoré sú potrebné na konkrétny projekt, a monitorovať pokrok projektu s cieľom dosiahnuť špecifický cieľ v rámci stanoveného času a rozpočtu.

Vzťahy

URI – koncept