Skip to main content

Show filters

Hide filters

písať správy o inšpekciách

Description

Description

Jasným a zrozumiteľným spôsobom zapísať výsledky a závery inšpekcie. Zaznamenávať procesy inšpekcie, ako je kontakt, výsledok a prijaté kroky.

Vzťahy

URI – koncept