Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

naplánovať programy šľachtenia zvierat

Description

Description

Plánovať spoľahlivý program šľachtenia zvierat s jasne vymedzeným účelom. Posúdiť potreby zvieraťa a spôsob, akým by sa mohli riešiť alebo ovplyvniť počas celého šľachtiteľského programu. Informovať o šľachtiteľskom programe tých, ktorí budú zapojení do jeho vykonávania.

Vzťahy

URI – koncept