Skip to main content

Show filters

Hide filters

kultúrne dejiny

Description

Description

Oblasť, v ktorej sa kombinujú historické a antropologické prístupy na zaznamenávanie a štúdium minulých zvyklostí, umenia a spôsobov skupiny ľudí s prihliadnutím na ich politické, kultúrne a sociálne prostredie.

URI – koncept