Skip to main content

Show filters

Hide filters

starať sa o výkonnosť databázy

Description

Description

Vypočítať hodnoty parametrov databázy. Zaviesť nové verzie a vykonávať pravidelné úlohy údržby ako zavedenie záložných stratégií a odstránenie fragmentácie indexu.

URI – koncept