Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti

Description

Description

Hodnotiť a posúdiť potenciál projektu, plánu, návrhu alebo novej myšlienky. Vypracovať štandardizovanú štúdiu, ktorá je založená na rozsiahlom štúdiu a výskume na podporu procesu rozhodovania.

Vzťahy

URI – koncept