Skip to main content

Show filters

Hide filters

monitorovať výkon zmluvného dodávateľa

Description

Description

Manažovať výkonnosť dodávateľa a posúdiť, či spĺňajú dohodnuté normy a v prípade potreby korigovať podpriemerné výkony.

Alternatívne označenie

dohliadať na výkon zhotoviteľa objednávky

kontrolovať služby zmluvného dodávateľa

dozerať na výkon zmluvnej strany

URI – koncept