Skip to main content

Show filters

Hide filters

spravovať rozpočet programu recyklácie

Description

Description

Riadiť ročný recyklačný program a príslušný rozpočet organizácie.

URI – koncept