Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti v oblasti systémov na biomasu

Description

Description

Vykonávať hodnotenie a posudzovanie potenciálu zariadení na biomasu. Realizovať štandardizovanú štúdiu s cieľom určiť náklady, obmedzenia a dostupné komponenty a vykonávať výskum na podporu rozhodovacieho procesu.

URI – koncept