Skip to main content

Show filters

Hide filters

kontrolovať podbíjačku

Description

Description

Kontrolovať podbíjačku, ktorou sa podbíjajú podvaly na železničnej trati, aby sa zabezpečila stabilita. Podávať správy alebo prijať potrebné opatrenia, ak sa vyskytnú problémy.

URI – koncept