Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovať finančnú správu

Description

Description

Dokončiť účtovníctvo k projektu. Pripraviť skutočný rozpočet, porovnať rozdiel medzi plánovaným a skutočným rozpočtom a vyvodiť konečné závery.

Vzťahy

URI – koncept