Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonávať údržbu kontajnerov v akvakultúre

Description

Description

Čistiť a dezinfikovať zariadenia a ošetrovacie systémy. Vyprázdniť a vyčistiť nádrže v akvakultúre kefami, chemikáliami a vodou. Pripraviť nádrže na vylovené ryby a vymeniť siete. Riadiť prieplavy. Uskladniť ryby v zadržiavacích nádržiach. Vyloviť mŕtve ryby zo zadržiavacích nádrží.

Vzťahy

URI – koncept