Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonávať údržbu strojovne plavidla

Description

Description

Vykonávať údržbu motorov a strojovní plavidiel. Vykonávať kontroly pred odchodom a priebežné kontroly počas plavby.

URI – koncept