Skip to main content

Show filters

Hide filters

pokročilé asistenčné systémy pre vodiča

Description

Description

Inteligentné bezpečnostné systémy vo vozidlách, ktoré môžu zvýšiť bezpečnosť na cestách v zmysle predchádzania kolíziám, zmiernenia závažnosti kolízie a ochrany pred ňou a automatického upozornenia po kolízii. Sú integrované vo vozidle alebo v systémoch v rámci infraštruktúry, ktoré prispievajú k všetkým alebo niektorým z týchto fáz kolízie. Vo všeobecnosti sú niektoré systémy na podporu vodiča určené na zvýšenie bezpečnosti, zatiaľ čo iné predstavujú funkcie pre pohodlie.

URI – koncept