Skip to main content

Show filters

Hide filters

manipulácia s nebezpečným nákladom

Description

Description

Poznanie postupov manipulácie s rôznymi potenciálne nebezpečnými materiálmi, ako sú výbušniny, horľavé alebo toxické plyny, horľavé tuhé látky/kvapaliny, infekčné látky, rádioaktívne látky atď.

URI – koncept