Skip to main content

Show filters

Hide filters

školiť zdravotnícky personál v oblasti výživy

Description

Description

Poskytovať odbornú prípravu v oblasti výživy zdravotným sestrám a iným zdravotníckym pracovníkom, ako aj zamestnancom v oblasti stravovania.

URI – koncept