Skip to main content

Show filters

Hide filters

poskytovať odbornú prípravu zamestnancom

Description

Description

Viesť a usmerňovať zamestnancov pomocou procesu, v ktorom sa naučia potrebné zručnosti pre pracovné miesto. Organizovať činnosti zamerané na predstavenie pracovných úloh a systémov, alebo na zlepšenie výkonu jednotlivcov a skupín v prostredí organizácie.

Vzťahy

URI – koncept