Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovať plány návrhov

Description

Description

Vypracovať plány návrhov pomocou počítačom podporovaného návrhu (CAD); pracovať v súlade s odhadovaným rozpočtom; organizovať a viesť stretnutia s klientmi.

URI – koncept