Skip to main content

Show filters

Hide filters

Pascal (počítačové programovanie)

Description

Description

Techniky a zásady vývoja softvéru, ako sú analýza, algoritmy, kódovanie, testovanie a kompilovanie programových vzorov v Pascale.

Vzťahy

URI – koncept