Skip to main content

Show filters

Hide filters

začleniť technické zásady do architektonického projektu

Description

Description

Začleniť technické zásady do architektonického projektu pod vedením inžinierov z rôznych oblastí. Začleniť elektrotechnické, stavbárske a iné zásady do architektonického návrhu.

URI – koncept