Skip to main content

Show filters

Hide filters

zosúladiť úsilie na účely rozvoja podnikateľskej činnosti

Description

Description

Synchronizovať úsilie, plány, stratégie a činnosti vykonávané v oddeleniach podnikov tak, aby viedli k rastu podnikov a ich obratu. Udržať rozvoj podnikania ako konečný výsledok akéhokoľvek úsilia spoločnosti.

URI – koncept