Skip to main content

Show filters

Hide filters

vysvetliť vlastnosti periférnych zariadení počítača

Description

Description

Vysvetliť zákazníkom funkcie počítačov a periférnych počítačových zariadení; informovať zákazníkov o kapacite pamäti, rýchlosti spracovania, vstupe údajov, výkonnosti atď.

URI – koncept