Skip to main content

Show filters

Hide filters

podať správu o environmentálnych problémoch

Description

Description

Zostavovať správy o životnom prostredí a oznamovať problémy. V danom kontexte informovať verejnosť alebo akékoľvek zainteresované strany o najnovšom vývoji v oblasti životného prostredia, predpovediach pre budúcnosť životného prostredia a o všetkých problémoch a možných riešeniach.

URI – koncept