Skip to main content

Show filters

Hide filters

zohľadniť časové pásma pri vykonávaní práce

Description

Description

Pracovať s prihliadnutím na viaceré časové pásma a plánovať činnosti v závislosti od časov plavby a príslušných prevádzkových časov prístavov na celom svete.

Vzťahy

URI – koncept