Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovať programy na udržanie spokojnosti zamestnancov

Description

Description

Plánovať, vypracúvať a vykonávať programy zamerané na udržanie spokojnosti zamestnancov na najvyššej úrovni. Tým zabezpečiť lojalitu zamestnancov.

URI – koncept