Skip to main content

Show filters

Hide filters

poskytovať poradenstvo o postupoch nakladania s odpadom

Description

Description

Poskytovať poradenstvo organizáciám o vykonávaní právnych predpisov o odpade a o stratégiách na zlepšenie nakladania s odpadom a minimalizácie odpadu s cieľom zlepšiť environmentálne udržateľné postupy a environmentálnu informovanosť.

Vzťahy

URI – koncept