Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonávať politické vyjednávania

Description

Description

Vykonávať diskusiu a argumentačný dialóg v politickom kontexte pomocou rokovacích techník špecifických pre politické súvislosti s cieľom dosiahnuť želaný cieľ, zabezpečiť kompromis a zachovať spoluprácu.

URI – koncept