Skip to main content

Show filters

Hide filters

spolupracovať na návrhu

Description

Description

Spoločne s umeleckým tímom vypracúvať a rozvíjať nápady. Koncipovať nové myšlienky samostatne aj s ostatnými. Prezentovať svoju myšlienku, získať spätnú väzbu a vziať ju do úvahy. Uistiť sa, že návrh je v súlade s prácou ostatných navrhujúcich.

URI – koncept