Skip to main content

Show filters

Hide filters

preklad bez prípravy

Description

Description

Prekladateľský postup, pri ktorom sa neznáme úryvky z latinskej alebo gréckej prózy alebo poézie prezentujú prekladateľom, aby ich dokonale preložili do určeného jazyka, napríklad do angličtiny. Cieľom je hodnotenie slovnej zásoby, gramatiky a štýlu a zlepšenie jazykových znalostí.

URI – koncept