Skip to main content

Show filters

Hide filters

využiť príležitosti na vzdelávanie v oblasti veterinárnej vedy

Description

Description

Využívanie rôznych kanálov a štýlov učenia, ako sú časopisy, kurzy a konferencie, na získanie nových informácií, vedomostí, zručností a know-how v súvislosti s prácou so zvieratami.

URI – koncept