Skip to main content

Show filters

Hide filters

podporovať používateľov sociálnych služieb na sklonku života

Description

Description

Podpora ľudí, aby sa pripravili na koniec života, a naplánovanie starostlivosti a podpory, ktorú chcú dostávať počas procesu zomierania, poskytovanie starostlivosti a podpory s blížiacou sa smrťou a vykonanie dohodnutých činností ihneď po smrti.

URI – koncept