Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonávať viacero úloh naraz

Description

Description

Execute multiple tasks at the same time, being aware of key priorities.

Alternatívne označenie

poradiť si s niekoľkými úlohami súčasne

zabezpečovať naraz viacero úloh

zvládať viacero úloh naraz

vykonávať niekoľko úloh v tom istom čase

súčasne vykonávať niekoľko úloh

Vzťahy

URI – koncept