Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vykonávať gravitačné merania

Description

Description

Vykonávanie geofyzikálnych meraní s použitím meračov gravitácie, ktoré sú buď na zemi alebo vo vzduchu. Meranie odchýlok od normálneho gravitačného poľa, alebo anomálií, s cieľom určiť štruktúru a zloženie zeme.

Vzťahy

URI – koncept