Skip to main content

Show filters

Hide filters

používať techniky kladenia otázok

Description

Description

Formulovanie otázok vhodných na daný účel, ako je získanie presných informácií alebo podpora procesu učenia sa.

Vzťahy

URI – koncept