Skip to main content

Show filters

Hide filters

obsluhovať zariadenie na tlač monogramov

Description

Description

Zriadenie a obsluhovanie zariadenia na tlač monogramov na vytlačenie značky na cigaretový papier v určenej polohe.

URI – koncept