Skip to main content

Show filters

Hide filters

obsluhovať čerpacie zariadenia

Description

Description

Obsluhovať čerpacie zariadenia; dohliadať na prepravu plynu a ropy z vrtov do rafinérií alebo do zásobníkov.

URI – koncept