Skip to main content

Show filters

Hide filters

podporovať programy sociálneho zabezpečenia

Description

Description

Podporovať vládne programy, ktoré sa zaoberajú poskytovaním pomoci jednotlivcom, s cieľom získať podporu pre rozvoj a vykonávanie programov sociálneho zabezpečenia.

URI – koncept