Skip to main content

Show filters

Hide filters

komunikovať v rámci systému podpory študenta

Description

Description

Komunikovať s viacerými stranami vrátane učiteľov a rodiny študenta s cieľom diskutovať o správaní alebo študijných výsledkoch študenta.

Vzťahy

URI – koncept